Privatumo politika

1. Sodinu.lt svetainės lankytojai, norėdami apsipirkti neprivalo užsiregistruoti, bet privalo pateikti asmeninę informaciją, kuri bus naudojama tik užsakymui įvykdyti (vardą, pavardę, el.paštą ir tikslų adresą, kuriuo bus išsiųsta prekė). Garantuojame, kad ši informacija nebus perduota tretiems asmenims.
2. Norėdami užsisakyti prekę, lankytojai privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir kitomis svetainėje pateikiamomis sąlygomis bei su jomis sutikti. Pardavėjas turi teisę keisti, redaguoti, sąlygas ir taisykles tuomet, kai tam yra būtinybė.
3. Šios svetainės klientas, pateikdamas užsakymą, įsipareigoja nepažeisti taisyklių ir sąlygų, nesidalinti su kitais asmenimis prisijungimo duomenimis. Užsiregistruojantis asmuo patvirtina, jog yra pilnametis ir gali pats sumokėti už savo prekes.
4. Visi Jūsų duomenys niekur nebus publikuojami ar perduodami tretiems asmenims. Duomenys yra saugiai koduojami ir naudojami kokybiškai apdoroti užsakymą bei suteikti Jums reikiamą pagalbą.
5. Sodinu.lt nerenka ir nekaupia jokios su Jūsų atliktais mokėjimais susijusios informacijos (bankiniai prisijungimai, slaptažodžiai ir pan.) bei jos niekada ir jokiais būdais neprašys atskleisti. Mokėjimai yra apdorojami per tokias paslaugas teikti reikalingas licencijas turinčias įmones.
       
Privatumo politikos keitimas
1. Sodinu.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešant svetainėje ar/bei Jūsų nurodytu el. paštu.
2. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami svetainėje.
3. Jeigu klientas nesutinka su nauja Privatumo politikos redakcija, klientas turi teisę atsisakyti toliau naudotis svetainės paslaugomis bei paprašyti pašalinti visus su juo susijusius kontaktinisu duomenis informuojant el. paštu info@sodinu.lt.
4. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo klientas ir toliau naudojasi svetainės teikiamomis paslaugomis yra laikoma, kad klientas sutinka su nauja redakcija.